Utdeling av Sommers Stipend:

I tråd med stiftelsens formål vil prisen bli gitt til forfatter/forfattere eller forskningsmiljøer som har publisert artikkel/bok/bokkapittel som representerer nyvinnende, klinikknær og fremragende klinisk psykiatrisk forskning. Prismottakerne må være lege.

Se forside for frist for innlevering.

E-post: post@sommersstiftelse.no 

Postadresse:

Solveig og Johan P. Sommers Stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning 
c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel
Postboks 1777 Vika
0122 Oslo