Tidligere prosjekter

Liste over hvilke prosjekter stiftelsen har bevilget midler til fra 1987 til og med 2018.