Kontakt

E-post til:
post@sommersstiftelse.no


Eller pr. brevpost til :
Solveig og Johan P. Sommers Stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning
c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel
Postboks 1777 Vika
01112 Oslo

Frist for innlevering av forslag for 2018 er 10 februar!