Tidligere prosjekter

Liste over hvilke prosjekter stiftelsen har bevilget midler til fra 1987 til og med 2018.

År

Navn

Beskrivelse

Sum


1987

Svein Friis

Etterundersøkelse av psykotiske pasienter behandlet ved akutt avdeling

6.000

 

Inger Helene Vandvik

Psykiske og sosiale faktorers betydning for forløp av barneleddgikt

30.000

 

Solveig Dahl

Voldtektsofre – psykotiske følger

30.000

 

Edvard Hauff

En prospektiv psykiatrisk undersøkelse av flyktninger fra Vietnam til Norge

10.000

 

Stein Opjordsmoen

A Norwegian Family Study of delusional psychoses

50.000

 

Karin Barth

Korttidsdynamisk psykoterapi

30.000

 

Frode Larsen

Overvektige personer før og etter vektreduserende operasjon

10.000

 

Pål H. Herlofsen

Stressmed. aspekter Vassdalen 5.3.1986

30.000

 

Sidsel Onstad

Funksjonelle psykoser hos diskordante tvillinger

11.000

 

Aina Basilier Vaage

Psykosiale problemer hos kvinner med kroniske underlivssmerter

30.000

 

Ulrik Malt

Psykiatriske sider ved kroppsskader

45.000

 

 

 

 

1988

Fred Holsten

Etterundersøkelse om unge stoffmisbrukere 15-18 år

50.000

 

Per Bergsholm

Faktorer av betydning for anfallsvariert og antidepressiv effekt ved elektrokonvusliv terapi

15.000

 

Randolf Alnes

Angst/depresejon

5.000

 

Odd Herder

Kartlegging pasienter – Rana

5.000

 

Odd Lingjærde

System. reg. innleggelse Gaust

20.000

 

Inger Sandanger

Kartlegging befolkn. Lofoten

15.000

 

Tom Sørensen

Lokalsamfunn/ulykker etc.

5.000

 

Alv A. Dahl

Sammenlign. etterundersøkelse borderlinepasienter

30.000

 

Torunn Stene Nøvik

Psykiske lidelse barn 8-16 år

15.000

 

Marit Borchgrevink

Psyk. langtidspasienter

20.000

 

 

 

 

1989

Rolf Alnæs

Forholdet angst/depresjon

3.500

 

Solveig Dahl

Voldsofre

32.000

 

Inger Sandanger

Diagnostiske intervjuer

10.000

 

Ingrid Melle

Psykotiske pasienter – behandling

7.000

 

Astrid Bergem

Senil demens arv/miljø

7.000

 

Phillippe Caille

Parforhold

7.000

 

Anna Lise Børve

Sivilstand

10.000

 

Alv A. Dahl

Sammenligning etterundersøkelse borderline

10.000

 

Sonja Heyerdahl

Screening av nyfødte

46.000

 

Gro Guttormsen

Familiehemmelig og psykisk helse

10.000

 

G. Ingebrigtsen

Diagnostiske intervjuer

10.000

 

Marit Kvisgaard

Hysterectomi

42.000

 

Bente Gjærum

barn med avvikende og/eller forsinket utvikling og funksjon

10.000

 

 

 

 

1990

Ellen Kjelsberg/P.H. Eikeseth

Suicid ved borderline-tilstander

15.000

 

Prosjektgruppe ved psykiatrisk Inst.

”En pilotstudie av forsvarsmekanismer som aksje i DSM-IV”

25.000

 

Inger H. Vandvik

Psykiske og sosiale faktorers betydning for forløp av barneleddgikt

15.000

 

Eili Sponheim

Autistisk forstyrrelse hos barn

15.000

 

Terje Lie

Helsemessige følger for besetningen på norske skip etter seiling i Gulfområde 1984-1988

25.000

 

Sidsel Onstad

En kombinert tvilling- og familiestudie innen det schizofrene spektrum

15.000

 

Karsten Hytten

Mestring av stress

7.000

 

Christian Fangel

Registrering av poliklinisk behandlede pasienter i voksenpsykiatrien

10.000

 

 

 

 

1991

Peer Skjælaaen

Barn/ungdoms mentale helse

15.000

 

Lars Mehlum

Selvmordsforsøk blant norske soldater

50.000

 

Bente Gjærum

Funksjonell nevropsykologisk og nevromotorisk undersøkelse av barn

10.000

 

Fredrik Malt

Schizofreniforskning

10.000

 

Cato Andreas Gulberg

Alvorlige personligshetsforstyrrelser

20.000

 

Siv Eli Kvernmo

Ungdom, trivsel og adferd

30.000

 

Solveig Dahl

Voldsofre i Oslo

30.000

 

Inger Helene Vandvik

Psykiske og sosiale faktorers betydning for forløp av barneleddgikt

15.000

 

Randolf Alnæs

Forholdet angst/depresjon

10.000

 

 

 

 

1992

Lars Weisæth

Etterundersøkelse eksplosjon ved Jotun fabrikker

20.000

 

Per Høglend

En pilotstudie av forsvarsmekanismer

20.000

 

Inger Helen Gjone

Arv og miljø

10.000

 

Torunn Stene Nøvik

Mental helse hos norske barn 4-16 år

10.000

 

Ellen Kjelsberg

Risikofaktorer for suicid hos ungdom

15.000

 

Ted Reichborn-Kjennerud

Studie av pasienter med tilbakevendende vinterdepresjoner

35.000

 

Anne Brækhus

Alzheimers sykdom

20.000

 

Per Vaglum

Psykososial behandling av misbrukere

20.000

 

Therese Wilberg

Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser

13.000

 

Olav Morten Linaker

Adferdsavvik

10.000

 

Astrid Nøkleby Heiberg

Personlighet og stress relatert somatiske plager

7.500

 

Bente Gjærum

Barn med avvikende og/eller forsinket utvikling

20.000

 

 

 

 

1993

Knut Engedal

Demens

32.000

 

Steinar Lorentzen

Psykoanalytisk gruppebehandling

20.000

 

Theresa Wilberg

Personlighetsforstyrrelse

15.000

 

Torfinn Hynnekleiv

Multigenerasjonsstudier

50.000

 

Jon Gerhard Reichelt

Refaktære depresjoner

20.000

 

 

 

 

1994

Olav Lund

Opprettelse av psykiatrisk legevakt i Bergen

20.000

 

Knut Engedahl

Prevalens og insidens av demenssykdommer

10.000

 

Henning Værøy

Kartlegging av personlighetsforstyrrelse hos pasienter med somatoforme tilstander der muskelplager dominerer.

25.000

 

K.L. Reichelt

Peptider hos psykotiske pasienter

10.000

 

Sissel Lygren

Årsaksfaktorer ved manisk-depressive sinnslidelser

15.000

 

Per Høglend

Forsvarsmekanisme

20.000

 

Torfinn Hynnekleiv

Multigenerasjonsstudier

60.000

 

 

 

 

1995

Bente Gjærum

Studie av nevromotrisk og nevrofysiologisk utvikling hos barn og unge

30.000

 

Cato Andreas Guldberg

Alvorlige personlighetsforstyrrelser

20.000

 

Steinar Lorentzen

Vurdering av forandring etter langtids psykoanalytisk behandling

20.000

 

Randolf Alnæs

Cormobidity of psychiatric disorders in an outpatient population

10.000

 

Martin Svartberg

Personlighetsforstyrrelser

20.000

 

Inger Helene Vandvik

Psykososiale faktorer ved kronisk sykdom hos barn

30.000

 

Karsten Hytten

Selvmord blant barn og ungdom

10.000

 

 

 

 

1996

Karl-Ludvig Reichelt

Diagnostiske metoder

10.000

 

Pål Abrahamsen

Barn av to psykotiske foreldre

30.000

 

Theresa Wilberg

Behandling av personlighetsforstyrrelser

5.000

 

Knut Engedal

Demens og depresjon i den eldre befolkning

35.000

 

Olav Lund

Akuttpsykiatrisk konsultasjon

40.000

 

Steinar Lorentzen

Langtids psykoanalytisk behandling

20.000

 

Bente Gjærum

Nevromotorisk og nevropsykologisk utvikling hos barn

40.000

 

 

 

 

1997

Olaf Lund

Psykiatrisk vakttjeneste

35.000

 

Frode Willoch

Avrusning av heroinavhengige

30.000

 

Karl Ludvig Reichelt

Diagnostiske metoder

15.000

 

Bente Gjærum

Nevromotorisk og nevropsykologisk utvikling hos barn

75.000

 

Steinar Lorentzen

Langtids psykoanalytisk behandling

20.000

 

Sverre Varvin

Traumatiserte flyktninger

20.000

 

 

 

 

1998

Olaf Lund

Psykiatrisk vakttjeneste i Bergen

20.000

 

Bente Gjærum

Nevromotorisk og nevropsykologisk utvikling hos barn og unge

60.000

 

Theresa Wilberg

Behandling og diagnostisering av pasienter med personlighetsforstyrrelser

10.000

 

Steinar Lorentzen

Langtids psykoanalytisk behandling

20.000

 

 

 

 

1999

Knut Engedal

Dementia

20.000

 

Simon Roger Willkinson

Anorexia

10.000

 

Ottar Bjerkeset

Risikoindivider m/angst/depresjoner

40.000

 

Steinar Lorentzen

Langtids psykologisk behandling

10.000

 

Sverre Hougsnæs

Follow up panikklidelser

20.000

 

Ann Færden

Rehabilitering

20.000

 

Anne Faugli

Spiserørsdefekt

40.000

 

Eystein Stordal

Depresjon og angst

10.000

 

 

 

 

2000

Grete Dyb

Psykososiale problemer hos barn

50.000

 

Arne Vaaler

Bipolare psykoser

50.000

 

Kjersti Narud

Forløpet av personlighetsforstyrrelser hos polikliniske pasienter

30.000

 

 

 

 

2001

Carl-Ivar Dahl

Psykosos. senter for flyktninger

20.000

 

Lars Mehlum

Selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo

45.000

 

Ted Reichborn-Kjennerud

Angstlidelser, depresjoner og personlighetsforstyrrelser

45.000

 

Inger Sandanger

Studier om psykiske lidelser faktisk øker

40.000

 

Håvard Bentsen

Behandling av schizofreni med EPA og antioksydanter

20.000

 

 

 

 

2002

Sigmund Karterud

Anxiety de Sordeus

30.000

 

Ingrid Olsen Østby-Deglum

Psykiatri allmennpraksis

30.000

 

Inger Sandanger

Psykiske helseproblemer

30.000

 

Øyvind Rø

Spiseforstyrrelser

10.000

 

 

 

 

2003

Rolf Wynn

Etiske avgjørelser om tvangsbehandling av personer som lider av schizofreni

20.000

 

Inger Sandanger

Studere psykiske lidelsers årsaker, forekomst, prognose og kjønnsforskjeller

10.000

 

Ellen K.K. Jepsen

Prospektivt forløpsstudie ved Modum Bad

20.000

 

Anne Nordal Broen

Doktorgradsprosjekt, livet etter en abort

22.000

 

Jonsdottir, Birkenes og Andreassen

Fellessøknad prosjektet Ullevål 600, samarbeid doktorgradskandidater, forskningsprosjekt psykotiske lidelser

25.000

 

Lars Mehlum

Selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo

25.000

 

 

 

 

2004

Erlend Hem

Studie for undersøkelse om individualisert psykologisk intervensjon etter traumer gir bedre resultat enn standard oppfølging

50.000

 

Theresa Wilberg

Langtidskombinasjonsbehandling for pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser

30.000

 

Aina Basilier Waage

Etterundersøkelse av vietnamesiske båtflyktninger

30.000

 

Per Håkon Eikeseth

Analyseutgifter ved psykofarmakologisk avdeling

15.000

 

Peter Andreas Ringen

Rusmiddelbruk hos pasienter med psykotiske lidelser

15.000

 

 

 

 

2005

Aina Basilier Waage

Etterundersøkelse av vietnamesiske båtflyktninger

30.000

 

Theresa Wilberg

Langtidskombinasjonsbehandling for pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse

30.000

 

Ragnar Nesvåg

En 3-årig oppfølgingsundersøkelse av strukturelle hjerneforandringer. Et prosjekt i multisenterstudien TOP (Tematisk Område psykotiske lidelser)

15.000

 

 

 

 

2006

Dag Kristen Solberg

Glutationmangel en viktig risikofaktor ved schizofreni

35.000

 

Aina Basilier Vaage

Etterundersøkelse av vietnamesiske flyktninger i Norge

25.000

 

Nezla Duric

Ny behandlingsmetode for barn og unge med ADHD

20.000

 

Sverre Varvin

Studie av psykoanalytisk langtidspsykoterapi

20.000

 

Ketil Joachim Ødegaard

Sammenheng mellom depresjoner og inflammasjonsmarkører

10.000

       

2007

Sverre Bergh

Seponering av antipsykotika og antidepressiva hos demente pasienter med APSD i sykehjem
100.000
 

Øyvind Ekeberg

Fastlegenes rolle og muligheter etter selvmordsforsøk
- en randomisert kontrollert klinisk studie
100.000
 

Nezla Duric

Neurofeedback og ADHD
30.000
     
     

2008

Nezla Duric

Neurofeedback og ADHD
30.000
 

Anne-Marit Langås

Samrop, samsykelighet rus og psykisk lidelse
50.000
       

2009

Nezla Duric

Neurofeedback og ADHD
10.000
 

Ajmal Hussain

"The Tsunami"
25.000
 

Asja Zvizdic

Langtidspsykiatriske og somatiske følger av FN-tjenester
25.000
 

Marit S. Skrove

Psykiske symptom
10.000
       

2010

Uyen Pham

Neuropsykiatriske og kognitive aspekter ved DBS hos pasienter med Parkinsons sykdom
20.000
 

Gro Janne H. Wergeland

Kognitiv adferdsterapi ved behandling av angstforstyrrelser hos barn og ungdom
20.000
 

Tom Borza

"PRODE" - et storstilt alderspsykiatrisk dugnadsprosjekt
20.000
     

2011

Berit Hjelde Hansen

En klassisk casekontroll og prospektiv undersøkelse av samvariasjon med og predikatorerer for angstlidelser hos barn
60.000
       

2012

Nezla Duric

Analyse av data som allerede er innsamlet (2008-2011) neurofeedback og ADHD
10.000
 

Elisabeth Ness

Differences in the patient – theraphist interation in dynamic psycotherapy
40.000
       

2013

Elisabeth Ness

Gender differences in the patient - theraphist interaction in dynamic psycotheraphy
20.000
 

Gro Janne H. Wergeland

Kognitiv adferdsterapi ved behandling avangstforstyrrelser hos barn.

20.000

2014

Randi Ulberg
- pris for ny artikkel

Styrets begrunnelse

Women respond more favorably to transference intervention than men

Legeforeningens tidsskrift

10.000

2015

Synne Øien Stensland
- pris for medforfatterartikkel

Styrets begrunnelse

The roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study

10.000
 

Marianne Jacobsen
- pris for artikkel

Styrets begrunnelse

Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum-seeking Adolescents in Norway

Omtale i Legeforeningens tidsskrift

10.000

2016

Marit Skrove
- pris for artikkel

Styrets begrunnelse

Artikkelen i European journal of Child Adolescent psychiatry ( mai 2015) "Chronic multisite pain in adolescent girls and boys emotional and  behavior problems."

10.000
 

Steinar Lorentzen
- pris for artikkel

Styrets begrunnelse

Artikkelen i British Journal of Clinical Psychology. (2015)
"Personality disorder moderates outcome in short - and long term group analytic psychotherapy. A randomized clinical trial."

Legeforeningens tidsskrift

10.000
2017

Thomas Clausen
- pris for artikkel

Muller AE, Skurtveit S and Clausen T (2016)
Many Correlates of Poor Quality of Life among Substance Users Entering Treatment are not Addiction-Specifìc.
Health and Quality of Life Outcomes. 14:39. dpi:10.1186/s12955-016-0439-1

Legeforeningens tidsskrift

10.000
2017

Thomas Jozefiak
- pris for artikkel

Jozefìak T and Wallander JL (2016)
Perceived Family Functioning, Adolescent Psychopathology and Quality of life in the General Population:
A 6-month Follow up Study. Quality of Life Research.

Legeforeningens tidsskrift

10.000

2017

 

Lise E. Stene
- pris for artikkel

Lise E. Stene, for artikklen:
Stene LE, WentzeI-Larsen T and Dyb G (2016)
Healthcare Needs, Experiences and Satisfaction after Terrorism:
A Longitudinal Study of Survivors from the Utøya Attack.
Frontiers in Psychologv. 7:1809. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01809

Legeforeningens tidsskrift

10.000

2018

 

Bjørn Lichtwark
- pris for artikkel

Bjørn Lichtwark for artikkelen: 
Lichtwark b, Selbaek G, Kirkevold Ø, Mork Rokstad AM, Benth JS, Lindstrøm JC Bergh S. Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms: A Cluster Randomized Controlled Trial. Am J Geriatr  Psychiatry 26:1 January 2018.

 

10.000

2018

 

Kjetil Hustoft
- pris for artikkel

Kjetil Hustoft for artikkelen: 
Hustoft K, Larsen TK, Brønnick K, Joa I, Johannessen JO, Ruud T. Voluntary and involuntary acute sychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study. International Journal of Law and Psychiatry 56: 27-34.

 

10.000

 

 

 

 

 

 

163 stipend og priser til sammen

3.793.000