Utdeling av  Sommers Jubileumspris:

I anledning av 30 -årsjubileet for Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning, vil stiftelsen  i 2017 dele ut tre priser. I tråd med stiftelsens formål vil prisen bli gitt til forfatter/forfattere eller forskningsmiljøer som har publisert artikkel/bok/bokkapittel som representerer nyvinnende, klinikknær og fremragende klinisk psykiatrisk forskning. Arbeidet må være publisert i 2016. Prismottakerne må være lege.

Søknadsfrist 23. januar 2017.

Forslag sendes pr. e-post til:
post@sommersstiftelse.no
Eller pr post til :
Solveig og Johan P. Sommers Stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning
c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel
Postboks 1777 Vika
01112 Oslo