Utdeling av Sommers Stipend 2019:

I tråd med stiftelsens formål vil prisen/stipedet bli gitt til forfatter/forfattere eller forskningsmiljøer som har publisert artikkel/bok/bokkapittel som representerer nyvinnende, klinikknær og fremragende klinisk psykiatrisk forskning. Arbeidet må være publisert i 2018. Prismottakerne må være lege.

Frist for innlevering av forslag for 2019 er 10 februar!

E-post:
post@sommersstiftelse.no

Postadresse:
Solveig og Johan P. Sommers Stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning
c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel
Postboks 1777 Vika
01112 Oslo