Om stiftelsen

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning ble opprettet 14. januar 1987. Stiftelsens formål er å støtte klinisk psykiatrisk forskning.

Fra 1987 til 2016 har stiftelsen delt ut 160 stipend og priser på tilsammen kr. 3 763 000,-.

Pris 2016

Pris 2016, hver på kr. 10.000 + litografi av av Gabrielle Kielland ble utdelt til to psykiatere, hver for artikkel i 2015, som representerer nyvinnende, klinikknær klinisk forskning:

Marit Skrove:      Artikkelen i European journal of Child Adolescent psychiatry ( mai 2015) "Chronic multisite pain in adolescent girls and boys emotional and  behavior problems."

Steinar Lorentzen:    Artikkelen i British Journal of Clinical Psychology. (2015)
"Personality disorder moderates outcome in short - and long term                                    group analytic psychotherapy. A randomized clinical trial."

Som en del av prisen har de også mottatt litografiet "I dag" av Gabrielle Kielland.

Pris 2015

Pris 2015 på hver kr. 10.000 ble delt ut til:

Psykiater Synne Øien Stensland som medforfatter til artikkel i The Journal of Headache and Pain for artikkel "Recurring headache and interpersonal violence in adolescence: The roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study".

og til Psykiater Marianne Jakobsen for artikkel i Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health i 2014 for artikkel: "Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum-seeking Adolescents in Norway".

Som del av prisen har Synne Stensland og Marianne Jakobsen mottatt litografiet "I dag" av Gabrielle Kielland.

Les omtale i Legeforeningens tidsskrift