Om stiftelsen

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning ble opprettet 14. januar 1987. Stiftelsens formål er å støtte klinisk psykiatrisk forskning.

"I tråd med stiftelsens formål vil prisen bli gitt til forfatter/forfattere eller forskningsmiljøer som har publisert artikkel/bok/bokkapittel som representerer nyvinnende, klinikknær og fremragende klinisk psykiatriskforskning. Arbeidet må være publisert i 2016. Prismottakerne må være lege.'

Fra 1987 til 2017 har stiftelsen delt ut 163 stipend og priser på tilsammen kr. 3 793 000,-.

Stipend — pris 2017

Stiftelsen har i forbindelse med 30 års jubileet besluttet å utdele tre stipend:

Thomas Clausen, for artikkelen: Muller AE, Skurtveit S and Clausen T (2016)
Many Correlates of Poor Quality of Life among Substance Users Entering Treatment are not Addiction-Specifìc.
Health and Quality of Life Outcomes. 14:39. dpi:10.1186/s12955-016-0439-1

Thomas Jozefiak, for artikkelen:
Jozefìak T and Wallander JL (2016)
Perceived Family Functioning, Adolescent Psychopathology and Quality of life in the General Population:
A 6-month Follow up Study. Quality of Life Research.

Lise E. Stene, for artikklen:
Stene LE, WentzeI-Larsen T and Dyb G (2016)
Healthcare Needs, Experiences and Satisfaction after Terrorism:
A Longitudinal Study of Survivors from the Utøya Attack.

  • Styrets begrunnelse